Ajuntament de l'Arboç

Notícia

Ajuts i serveis escolars, Curs 2010-1011

l'Arboç 
S´obre el termini per sol-licitar ajuts per assistencia a menjadors escolars, per a l´adquisició de llibres escolars, desplaçaments, i per a l´assistència a llars d´infants i llars d´infants amb menjador.

- AJUTS:

1)
Beca per a assistència a menjadors escolars;
2) Beca per a l´adquisició de llibres escolars; 3) Ajut individual de desplaçament, i
4) Beca per a l´assistència a llars d´infants i llars d´infants amb menjador.

- SERVEIS:

1) Transport escolar voluntari dins del municipi (EIPRI) llevat de Calafell, Cunit i el Vendrell, que gestionen el servei directament des de l´Ajuntament respectiu, i
2) Assistència a menjador i/o transport escolar entre municipis (ESO i EE).

ATENCIÓ PERSONALITZADA:

-- Al Consell Comarcal, a les oficines del Departament d´Educació (plaça Pep Jai, 2, baixos) del Vendrell, de 10.00 a 13.00 hores, els següents dies:
Pel municipi de L´Arboç, del 17 de maig al 5 de juliol de 2010.
(només els alumnes als quals el Consell Comarcal hagi requerit documentació, dins del termini de 10 dies, d´acord amb l´article 71 de la Llei de RJPAC)

-- A la unitat mòbil ubicada a les dependències municipals, en els següents llocs i dies:

L´Arboç i Castellet i la G. (Biblioteca Municipal de L´Arboç) ..................... 17-18-19-20 de maig

Dates i horaris d´atenció personalitzada (PDF)

[Descripció del document] (PDF)