Ajuntament de l'Arboç

  • Home
  • Notícies
  • Mocions i acords del darrer Ple extraordinari celebrat per l’Ajuntament de l’Arboç el dijous 22 de desembre de 2022
Notícia

Mocions i acords del darrer Ple extraordinari celebrat per l’Ajuntament de l’Arboç el dijous 22 de desembre de 2022

l'Arboç 
Dimarts 3 de gener de 2023. Aquestes són les mocions presentades i els resultats del darrer Ple extraordinari celebrat el dijous 22 de desembre de 2022:

1 EXP NÚM 2639/2022. APROVACIÓ MODIFICACIÓ BASES PER LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS ESPORTIVES

PSC: si ( 7 regidors)

JUNTS: Abstenció (1 regidor)

CLAM Abstenció (1 regidor)

CUP si (1 regidor)

2 EXP. 1031/22 APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE L’ARBOÇ, NÚM. 17 RESPECTE LA QUALIFICACIÓ DEL VIAL SITUAT ENTRE LES PARCEL·LES DEL CARRER DEL FERRO 16 I 18, DEL POLÍGON INDUSTRIAL EL FOIX

PSC: si ( 7 regidors)

JUNTS Abstenció (1 regidor)

CLAM Abstenció (1 regidor)

CUP Abstenció (1 regidor)

3 EXP. 439/22 APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE L’ARBOÇ, NÚM. 16 RESPECTE L’ÚS COMERCIAL I ELS USOS DE LA CLAU 4a5

PSC si (7 regidors)

JUNTS Abstenció (1 regidor)

CLAM Abstenció (1 regidor)

CUP Abstenció (1 regidor)

4 EXP. NÚM. 2058/2022. APROVAR LA MASSA SALARIAL DEL PERSONAL LABORAL DE L'AJUNTAMENT DE L'ARBOÇ PER A L'EXERCICI 2023

PSC si (7 regidors)

JUNTS Abstenció (1 regidor)

CLAM Abstenció (1 regidor)

CUP Abstenció (1 regidor)

5 EXP. NUM. 178/2022.APROVACIÓ DEIXAR SENSE EFECTE L'ANNEX DE POLICIA DEL PACTE DE CONDICIONS DELS EMPLEATS PÚBLICS DE L'AJUNTAMENT DE L'ARBOÇ I APROVACIÓ D'UN NOU ANNEX DE POLICIA

PSC si (7 regidors)

JUNTS Abstenció (1 regidor)

CLAM Abstenció (1 regidor)

CUP Abstenció (1 regidor)

6 EXP. NÚM. 1566/2018. APROVACIÓ REVISIÓ, ESTABLIMENT I FIXACIÓ DE PREUS PÚBLICS DELS SERVEIS DE LA PISCINA MUNICIPAL

PSC si (7 regidors)

JUNTS no (1 regidor)

CLAM no (1 regidor)

CUP no (1 regidor)

7 EXP. NÚM. 1442/2022. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES ORDENANCES FISCALS 2023

PSC si (7 regidors)

JUNTS no (1 regidor)

CLAM no (1 regidor)

CUP no (1 regidor)

8 EXP. NÚM. 2431/2022. APROVACIÓ PRESSUPOST 2023

PSC si (7 regidors)

JUNTS no (1 regidor)

CLAM no (1 regidor)

CUP no (1 regidor)