Ajuntament de l'Arboç

  • Home
  • Notícies
  • L´Ajuntament de l´Arboç destinarŕ 900.000€ dels fons next generation a la rehabilitació d´edificis residencials per a la millora de l´eficičncia energčtica
Notícia

L´Ajuntament de l´Arboç destinarŕ 900.000€ dels fons next generation a la rehabilitació d´edificis residencials per a la millora de l´eficičncia energčtica

l'Arboç 
Hi podran optar els edificis de construcció anterior al 1981 i l´import de la subvenció serŕ entre el 40% i el 80% del cost total per habitatge rehabilitat.

L’Arboç, 23 de gener de 2023. L'Ajuntament de l'Arboç ha rebut una subvenció de 901.773,39 € per a la rehabilitació d'edificis residencials a l'Arboç durant aquest 2023 amb l'objectiu de millorar l'eficičncia energčtica de la vivenda. Només 7 municipis de la província de Tarragona han tingut accés a aquest finançament un cop revisades totes les sol·licituds per part de l'agčncia de l'habitatge de Catalunya. Se'n podran beneficiar les edificacions construďdes abans de 1981 i que es trobin dins d'alguna de les zones envoltades per la franja vermella del següent mapa. Aquest import que ha rebut l'Ajuntament estŕ inclňs en un programa d'ajuts dels fons europeus Next generation.

Les actuacions de rehabilitació que es subvencionaran seran totes aquelles que, siguin del tipus que siguin, en conjunt suposin una reducció del consum d'energia primŕria no renovable (EPNR) de com a mínim un 30%, i una millora de l'aďllament de l'habitatge del 25% o més. L'import de la subvenció variarŕ amb un mínim del 40%, podent arribar fins al 80%, amb un límit de 21.400 € per habitatge, en funció de la millora d'eficičncia energčtica obtinguda.

Les sol·licituds de subvenció les gestionarŕ l'agčncia catalana de l'habitatge, tot i que serŕ l'Ajuntament de l'Arboç l'encarregat de tramitar els projectes que puguin sorgir al municipi.

En els propers dies l'Ajuntament oferirŕ una sessió informativa sobre com sol·licitar els ajuts, els seus objectius i els terminis.

Aquesta subvenció es va obtenir grŕcies a les gestions de la regidoria d'habitatge juntament amb la nova regidoria de transició ecolňgica.