Ajuntament de l'Arboç

Notícia

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

l'Arboç 
Actuació subvencionada per la Diputació de Tarragona

La Diputació de Tarragona mitjançant la convocatòria per a la concessió de subvencions del Pla d'Acció Municipal (PAM) de l'anualitat 2022, del Servei d'Assistència Municipal, ha concedit a lAjuntament de l'Arboç: Subvenció dintre del programa d'inversions Restauració cobertes safareigs i torre de dipòsit Import concedit: 72.247,34€ Pressupost de lactuació: 76.049,84€ % concedit: 95% Subvenció dintre del del programa de despeses corrents: Per a la reforma, manteniment i conservació en edificis i vies públiques Import concedit: 36.000€ Pressupost de lactuació: 36.000€ % concedit: 100%