Ajuntament de l'Arboç

Notícia

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

l'Arboç 
Actuació subvencionada per la Diputació de Tarragona

La Diputació de Tarragona mitjançant la convocatòria per a la concessió de subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, per l’exercici 2022, ha concedit a l’Ajuntament de l'Arboç : Línia 1 Vigilància de les zones de bany, piscines: 7.693,18€. Línia 2 Protecció de la salut pública: 10.040,40€

[R] (JPG)