Ajuntament de l'Arboç

  • Home
  • Notícies
  • L´Ajuntament de l´Arboç aprova una ajuda per als autònoms empadronats a l’Arboç donats d’alta durant l’any 2022
Notícia

L´Ajuntament de l´Arboç aprova una ajuda per als autònoms empadronats a l’Arboç donats d’alta durant l’any 2022

l'Arboç 
La quantia econòmica serà de com a màxim 360 €. Es pot presentar la sol.licitud fins al 12 de febrer de 2024.

L’Arboç, 24 de gener de 2024. L’Ajuntament de l’Arboç, ha aprovat una ajuda directa i finalista per a les persones que es van donar d’alta com autònoms durant l’any 2022, amb la voluntat de fomentar i promoure l’activitat econòmica a la vila i que els i les arbocenques se’n beneficiïn amb més oferta comercial i la possibilitat de treballar.

 

Aquest ajut va dirigit per als autònoms/mes que s'hagin donat d’alta en règim RETA o similar durant l'any 2022 i estiguin empadronats/des al municipi de l’Arboç. Consisteix en una quantia econòmica de com a màxim de 360 € que haurà de destinar-se a satisfer pagaments als autònoms que es donin d’alta amb règim RETA i mutualitats equivalents a la Seguretat Social, o que anteriorment ho estiguessin. (No haver exercit com autònom en els dos últims anys laborables, comptabilitzant des de la data de baixa al règim (RETA) i mutualitats equivalents).

L’import total que l’Ajuntament destinarà a aquesta subvenció serà de 7.200€ màxim. Si el nombre de sol·licituds, objecte de ser subvencionables supera el total de l’import establert en aquestes bases, es realitzarà una reducció proporcional en totes les subvencions atorgades.

Les sol·licituds d'ajut es formalitzaran i es presentaran a través de la seu electrònica en el termini establert: https://arbocenc.eadministracio.cat/?x=BkZeEmiNw69A0cGPRX6qHGpmxWPDruKioXtExbePwM2IVsOmlsw3ewm4FUz3W8ksmy5PAFSxEwQ0dnMwzZAKhNitEHe7PJ-6z8urutUb0l4*vG0WtDN0VgcP786bYoHkG1JLVr6Vp1Vr9rFu32ZTyyl6e9qKnAKU7NU-nTcjVPr21XPD*4ck4YuJYUXITPm-lJ41HmhpctIkovs843ntdg

A les bases adjuntes s’informa de la documentació necessària que cal aportar i els requisits que cal complir.

Bases ajuts autònoms (_109-23._AJUTS_ALS_AUTÒNOMS_BASES_RECTIFICADES.PDF)