Ajuntament de l'Arboç

  • Home
  • Notícies
  • Votacions i acords del darrer Ple celebrat a l’Arboç el dijous 25 de gener de 2024
Notícia

Votacions i acords del darrer Ple celebrat a l’Arboç el dijous 25 de gener de 2024

l'Arboç 
Votacions i acords del darrer Ple celebrat a l’Arboç el dijous 25 de gener de 2024

1- APROVACIÓ DE L'ACTA DEL PLE ORDINARI 13/23 DE DATA 30 DE NOVEMBRE DE 2023.

Aprovada per unanimitat.

2- APROVACIÓ DE L'ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI URGENT 14/23 DE DATA22 DE DESEMBRE DE 2023.

Pendent.

3- APROVACIÓ DE L'ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI URGENT 15/23 DE DATA 29 DE DESEMBRE DE 2023.

Pendent.

4- EXP. NÚM. 162/2024. MOCIÓ D’ERC PER A L’AVALUACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL D’AIGUA POTABLE.

Aprovada per unanimitat

5- EXP. NÚM. 163/2024. MOCIÓ D’ERC PER AL FOMENT EFECTIU DEL CATALÀ COM A LLENGUA D’ÚS PREFERENT DE LA CORPORACIÓ I PER EMPRENDRE ACCIONS PER FOMENTAR-NE EL CONEIXEMENT I L’ÚS A TOT EL NOSTRE MUNICIPI.

Aprovada per unanimitat

6- EXPEDIENT 193/2024. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ALTERNATIVA A LA IMPLEMENTACIÓ D’UNA APP PER MILLORAR LA GESTIÓ MUNICIPAL I LA RESPOSTA A LES INCIDÈNCIES DE LA VIA PÚBLICA.

Aprovada per unanimitat

7- EXPEDIENT 194/2024. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ALTERNATIVA PER L’ARBOÇ PER L’ELABORACIÓ D’UNA ORDENANÇA QUE REGULI ELS HABITATGES TURÍSTIC.

Aprovada per unanimitat

8- EXPEDIENT 195/2024 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ALTERNATIVA PER L'ARBOÇ PERQUÈ L’ARBOÇ OFEREIXI EL SERVEI PER OBTENIR EL CERTIFICAT DIGITAL IDCAT.

Aprovada per unanimitat

9- EXP. 2914/23 APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A L’EXECUCIÓ DE PROGRAMES D’OCUPACIÓ QUE FORMEN PART DE L’ACORD ESTRATÈGIC PER AL DESENVOLUPAMENT I OCUPACIÓ DEL BAIX PENEDÈS 2023.

Aprovada per unanimitat

10- Expedient 2257/2023. CONCESSIÓ DEMANIAL A FAVOR DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER HORTALEZA 3 DEL BARRI DE SANTA LLÚCIA, PER A L’OCUPACIÓ DE DOMINI PÚBLIC PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UN ASCENSOR

Aprovada per unanimitat

11- Expedient 1257/2023. APROVACIÓ DE LA BONIFICACIÓ DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES. OBRA: REFORMA DE LOCAL. EMPLAÇAMENT: CARRER MAJOR 33 LOCAL 1 (ELEMENT NÚM. 36)

Aprovada per unanimitat

12- EXP. NÚM. 2654/2023 APROVACIO RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL A LA PLANTILLA DEL PERSONAL LABORAL APROVADA PER L' EXERCICI 2024

Aprovada per - 7 vots PSC i ERC

- 4 abstencions ALTERNATIVA 13- EXP. NÚM. 2972/2023. APROVACIÓ INICIAL DEL "PLA HORITZO ARBOCENC 2030 (PHA)". Aprovada per - 7 vots PSC i ERC

- 4 abstencions ALTERNATIVA

14- EXP. NUM 1096/2017. RESOLUCIÓ RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER PREZERO ESPAÑA SA CONTRA L'ACORD ADOPTAT PEL PLE EN DATA 2 DE NOVEMBRE DE 2023

Aprovada per - 7 vots PSC i ERC

- 4 abstencions ALTERNATIVA

15- EXP. NUM137/2024. APROVACIÓ PRORROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CCBP PER L'ASSISTENCIA TÈCNICA EN L'ÀMBIT URBANÍSTIC

Aprovada per unanimitat

16- EXP. 76/2024 - APROVACIÓ MASSA SALARIAL PERSONAL LABORAL DE L'AJUNTAMENT DE L'ARBOÇ.

Aprovada per - 7 vots PSC i ERC

- 4 abstencions ALTERNATIVA

Departament de comunicació de l’Ajuntament de l’Arboç