Ajuntament de l'Arboç

Notícia

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

l'Arboç 
Actuació subvencionada per la Diputació de Tarragona

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de l’Arboç les següents subvencions: - Subvencions per a personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals, en règim de concurrència competitiva, per a l'exercici 2023: Per la línia 2: Import concedit: 8.443,00 €, Pressupost de l’actuació: 12.500,00 € i percentatge de l’actuació: 67,54%. i, per la línia 3: Import concedit: 2.532,90 €, Pressupost de l’actuació: 3.750,00 € i percentatge de l’actuació: 67,54%. - Subvencions de protecció de la salut pública per al control sanitari de l’aigua de consum humà, l’aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals, en règim de concurrència competitiva, per a l'exercici 2023. Import concedit: 10.000, €, Pressupost de l’actuació: 13.000 i percentatge de l’actuació: 76,92%. - Subvencions per actuacions de gestió de plagues urbanes i de protecció i gestió dels animals domèstics, en règim de concurrència competitiva, per a l'exercici 2023. Import concedit: 8.839,00 €, Pressupost de l’actuació: 13.128,36 € i percentatge de l’actuació: 67,33%.