Ajuntament de l'Arboç

  • Home
  • Noticias
  • L’Ajuntament de l’Arboç amplia la subvenció del transport als estudiants de grau mitjà o superior a més dels universitaris arbocencs
Noticia

L’Ajuntament de l’Arboç amplia la subvenció del transport als estudiants de grau mitjà o superior a més dels universitaris arbocencs

l'Arboç 
El termini per demanar-la és fins el dia 10 d’octubre. Trobareu el tràmit actiu a la seu electrònica de l’Ajuntament de l’Arboç, https://arbocenc.eadministracio.cat/info. O bé podeu demanar cita a l’OAC de l’ajuntament, trucant al telèfon.: 977.67.00.83

L’Arboç, 21 de setembre de 2022. L’Ajuntament de l’Arboç ha aprovat l’ampliació de la subvenció del transport als estudiants universitaris, també als estudiants de cicles formatius de grau mitjà o superior. I a més, la quantia final de l’ajut dependrà també de la renda familiar a més dels crèdits aprovats amb la voluntat d’ajudar a garantir el dret a l’educació a tots els alumnes del municipi. Fins el dia 10 d’octubre està oberta la convocatòria per sol.licitar la subvenció del curs 2021/22.

 

Els requisits per ser beneficiaris d’aquesta subvenció són: estar empadronat al municipi amb una antiguitat mínima d’1 any, haver cursat graus universitaris a les universitats públiques el darrer any o Cicles Formatius de Grau mitjà i Superior, la renda familiar i haver superat com a mínim el 50% dels crèdits del curs anterior.

Per accedir a la subvenció cal presentar complimentant el model que podreu trobar a les oficines municipals d’atenció al ciutadà o a la seu electrònica de l’Ajuntament de l’Arboç, https://arbocenc.eadministracio.cat/info fins el dia 10 d’octubre i aportar també la següent documentació: Document Nacional d’Identitat o Passaport en vigor, volant d’empadronament al municipi, resguard de matrícula del curs 2022/2023, comprovant de pagament de l’import de la matrícula, i acreditació de les notes del curs anterior.

La quantia màxima per sol.licitant és de 300€ i variarà en funció de la distància del centre d’estudis, el nombre de crèdits matriculats, del nombre de crèdits aprovats el curs anterior i la renda familiar. En total, i com a màxim, l’import que l’Ajuntament dedicarà a aquesta subvenció és de 7.500€.

Imatge: Imatge de l’estació de Renfe a l’Arboç (Font: Aj. de l’Arboç)